Jesteś tutaj: Start / KSZTAŁCENIE W CENTRUM

KSZTAŁCENIE W CENTRUM

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego:

 

 • rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych (rok szkolny może rozpoczynać się w styczniu/lutym w przypadku naboru zimowego)
 • zajęcia prowadzone są w formie dziennej
 • uczniem szkoły jest osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Policealna  Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie:

 

 • rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych (rok szkolny może rozpoczynać się w styczniu/lutym w przypadku naboru zimowego)
 • zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej lub zaocznej
 • słuchaczem szkoły jest osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie: 

 

W Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzone są pozaszkolne formy kształcenia:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe – według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej lub więcej kwalifikacji
 • kurs umiejętności zawodowych – według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę kształcenia w zawodzie lub w grupie zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów
 • kurs kompetencji ogólnych – według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego
 • inne niż w/w umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

WSCKZiU w Gnieźnie

2019-05-09

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSCKZiU
Data utworzenia:2019-03-11
Data publikacji:2019-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:254